Fridykning

På söndagar har vi träning för ungdomar och vuxna. Vi har en grupp som träffas 17:45 – 20.00 (ev 18:15 – 20:30). Bassängtiden är cirka 75 + 45 minuter. Under kursen tränar vi på färdigheter, fysik och vattenvana. Säkerhet är en stor del i utbildningen som även har teoretiska moment.

Vi håller till i Huddingehallen på söndagar och har både nybörjar- och fortsättningsgrupper. Hos oss lär du dig att använda den lilla utrustningen dvs. fenor, snorkel och mask på bästa sätt, både att simma med och naturligtvis att göra neddykningar.

En typisk träning kan se ut så här (tiderna kan ändras Vårterminen 2023):

  • 17:45 (18.15)Insläpp till omklädning
  • 7:55 (18:25) Upprop och genomgång
  • 18:00 (18:30) Uppvärmning
  • 18:15 (18:45) Huvudträning
  • 19:00-19:15 (19:30) Avrundning
  • 19:15 (19:45) Möjlighet till individuell utveckling/träning
  • 20:30 Avslut

Terminsavgift:

från det år du fyller:Till och med det år du fyller:Terminsavgift
012400 kr
1319400 kr
2025400 kr
26400 kr

Förutom terminsavgift tillkommer medlemsavgift. Medlemsavgiften ska erläggas årsvis och är för närvarande 500 kr om du är 20 år eller äldre och 100 kr om du är yngre. Dubbelansluten eller familjemedlem till en annan fullbetalande medlem betalar 250 kr.

Träningen

Vi arbetar i grupper efter Svenska Sportdykarförbundets anvisningar och vid varje avklarat prov kan du få ett bevis på dina kunskaper inom fridykning i form av diplom eller certifikat.

Vi ledare är utbildade enligt samma kommittés utbildningssteg för fridykarinstruktörer och är allt från steg 1 till steg 2 instruktörer. I fridykarens utbildning ingår dessutom en viss första hjälpen, bl.a. enklare HLR, stabilt sidoläge och livräddning. Förkunskaper Allt den blivande eleven behöver kunna när han/hon kommer till oss i DK Putan är:

  • kunna simma 200 meter bröstsim
  • kunna simma 50 meter ryggsim.

Det är förstås viktigt att den som tränar med andhållning är fullt frisk. Om den som vill träna fridykning har problem med hjärta eller andning/lungor (exempelvis astma), bör denne kontakta oss för att få mer information om hur du kan gå till väga för att ta reda på om du kan fridyka.

Anmälan och kontakt

Anmälan om intresse sker här kontakt-formulär. Frågor besvaras av: Håkan Sengoltz 771 23 44 eller epost: fridykning@dkputan.se

  • Fridykning
Fridykning