Fridykning

På söndagar har vi träning för ungdomar och vuxna. Vi har en grupp som träffas 17:45 – 20.00. Bassängtiden är cirka 60 + 45 minuter. Under kursen tränar vi på färdigheter, fysik och vattenvana. Säkerhet är en stor del i utbildningen som även har teoretiska moment.

Vi håller till i Huddingehallen på söndagar och har både nybörjar- och fortsättningsgrupper. Hos oss lär du dig att använda den lilla utrustningen dvs. fenor, snorkel och mask på bästa sätt, både att simma med och naturligtvis att göra neddykningar.
 
En typsik träning kan se ut så här:

17:45 Insläpp till omklädning

17:55 Upprop och genomgång

18:00 Uppvärmning

18:15 Huvudträning

19:00 Avrundning

19:15 Möjlighet till individuell utveckling/träning

20:00 Avslut

Terminsavgift:

från det år du fyller: Till och med det år du fyller: Terminsavgift
0 12 400 kr
13 19 400 kr
20 25 400 kr
26 400 kr

Förutom terminsavgift tillkommer medlemsavgift. Medlemsavgiften ska erläggas årsvis och är 500 kr om du är 20 år eller äldre och 100 kr om du är yngre. Dubbelansluten eller familjemedlem till en annan fullbetalande medlem betalar 250 kr.

Träningen

Vi arbetar i grupper efter Svenska Sportdykarförbundets Fridykarkommittés anvisningar (SSDF FK) och vid varje avklarat prov får du ett bevis på dina kunskaper inom fridykning.

Vi ledare är utbildade enligt samma kommittés utbildningssteg för fridykarinstruktörer och är allt från steg 1 till steg 2 instruktörer.  I fridykarens utbildning ingår dessutom en viss första hjälpen, bl.a. mun-mot-mun metoden, stabilt sidoläge och livräddning.
 
Förkunskaper
Allt den blivande eleven behöver kunna när han/hon kommer till oss i DK Putan är:
  • kunna simma 200 meter bröstsim
  • kunna simma 50 meter ryggsim.

Det är förstås viktigt att den som tränar med andhållning är fullt frisk. Om den som vill träna fridykning har problem med hjärta eller andning/lungor (exempelvis astma), bör denne kontakta oss för att få mer information om hur du kan gå till väga för att ta reda på om du kan fridyka.

Anmälan och kontakt
Anmälan om intresse sker här kontakt-formulär. 

Frågor besvaras av: Håkan Sengoltz 771 23 44 eller epost: fridykning@dkputan.se 

Fridykning